ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣEMAIL:  omada.drasis.alexandrias@gmail.com

FACEBOOK: Ομάδα Δράσης - Αλληλεγγύης Αλεξάνδρειας

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948759620 w.up